• image
  • image
  • image
Previous Next

Objawienia Matki Bożej w Fatimie były, są i będą niezwykle ważnym wydarzeniem w Kościele katolickim, nie tylko z powodu znaczenia, jakie mają dla wielu osób oraz ich szerokiego upowszechnienia na świecie, ale także przez swój ścisły związek z przesłaniem Ewangelii – o czym wspomniał św. Jan Paweł II na Krzeptókach podczas konsekracji Sanktuarium w dniu 6 czerwca 1997 roku - głębię z jaką znaczą przeżywanie wiary przez wielu katolików oraz proroczy zasięg swoich wezwań. Kościół potwierdził, że objawienia fatimskie są wiarygodne i są pomocą w zdobyciu chrześcijańskiej doskonałości.

Orędzie fatimskie jest wymowne dla ludzi wierzących wszystkich czasów; nie zostało ono zamknięte w minionej epoce, ale niesie w sobie dynamikę dla teraźniejszości i otwiera horyzonty wiary na przyszłość. Ponieważ wydarzenia fatimskie są wezwaniem dla ludzi naszych czasów, obchody ich pierwszego stulecia powinny być kolejnym narzędziem tego aktualnego apelu. Nie chodzi więc tylko o to, aby poprzez obchody zaznaczyć po prostu rocznicę pewnego przemijającego wydarzenia historycznego, którego reperkusje ograniczają się do jakiegoś momentu w przeszłości. Nie chodzi także o to, by były jedną z uroczystych okazji do celebracji Aktu historycznych Objawień ale o to, by ta celebracja dawała nadzieję na autentyczne nawrócenie i pomnożenie dobra w nas oraz tych, którzy są wokół nas. Chodzi więc o powrót do żródła – łaski początku, które daje człowiekowi moc do pokonania w sobie grzechu w wymiarze osobistym i społecznym.

Pielgrzymka papieża Benedykta XVI w maju 2010 roku, która stanowiła kontynuację wizyt jego poprzedników w Fatimie, pokazała, że w orędziu fatimskim są aspekty, które mogą być swoistym kołem napędowym ewangelizacji oraz drogą do nawrócenia i spotkania
z Jezusem Chrystusem. W związku z tym, obchody rocznicy stulecia powinny stanowić znaczący wkład w pogłębienie i aktualizację orędzia, stanowić impuls do odnowienia
i wzmocnienia wiary oraz pomoc w duchowym wzroście Ludu Bożego. Może dlatego obchody stulecia winny być – przede wszystkim i ponad wszystko – projektem duszpasterskim, który kładzie nacisk na płaszczyznę duchowości i refleksji wiary.

W związku z powyższym wydaje się, że celem celebracji fatimskich w roku Jubileuszowym winny być podjęte następujące próby;

  1. Ukazania znaczenia objawień fatimskich dla Kościoła i dla świata.
  2. Upowszechniania orędzia fatimskiego na wszystkich możliwych płaszczyznach
  3. Rozwijania refleksji dotyczącej treści orędzia fatimskiego i ukazania możliwości zastosowania go w swoim chrześcijańskim życiu.
  4. Przedstawiania propozycji wspomagających rozwój duchowości fatimskiej a także próba pogłębienia duchowości Pastuszków z Fatimy.

SANKTUARIUM NA ŻYWO

Figury z Fatimy

tel. 18 20 13 979 wew. 119  (9.00-16.00)

INTENCJE MSZALNE

Porządek nabożenstw

 

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele – godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00, 19.00

Dni powszednie – godz. 7.00, 19.00

Msza Święta w intencji

Ojca Świętego i Kościoła – godz. 12.00

 

NABOŻEŃSTWA – CODZIENNIE

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

– godz. 15.00

Różaniec – godz. 18.30

Apel Maryjny – godz. 21.00

 

FATIMSKIE UROCZYSTOŚCI

Czuwania Fatimskie – 13-ty każdego miesiąca od maja do października.

Początek – godz.18.30

Niedziele Fatimskie – pierwsza niedziela po 13-tym każdego miesiąca; od maja do

października. Początek – godz. 10.00 –

procesja różańcowa.

Pierwsze Soboty Miesiąca – przez cały rok

– od godz. 18.30

 

SAKRAMENT POKUTY

Dni powszednie – godz. 9.00 – 13.00, 15.00 – 18.00

oraz w czasie każdej Mszy św.

Niedziele i święta – w czasie każdej Mszy św.

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

W kaplicy Niepokalanego Serca Maryi,

w dni powszednie – godz. 15.00 – 18.00

Polecamy

 

 

 

Słowo Boże na dzisiaj

źródło: www.niedziela.pl

1% dla Sanktuarium

Program do rozliczania PIT 2013 online - e-pity 2013