• image
  • image
  • image
Previous Next


26 sierpnia - Dzień narodzin "Solidarności" Zakopiańskiej

P. Janina Gościej - ks. Mirosław Drozdek SAC, pierwszy kapelan "Solidarności" Zakopiańskiej. W Sanktuarium rozpoczynają się szkolenia członków Solidarności zwłaszcza nauczycieli i lekarzy - miesięczny dzień skupienia, konferencje, wykłady z nauki społecznej Kościoła, rekolekcje.

1981

13 maja godz.17.15 - ZAMACH NA ŻYCIE OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

W Sanktuarium - dzień fatimski. W czasie różańca odmawianego o godz.18.30 dotarła wiadomość o zamachu.

Po Apelu zapada decyzja:

"Jeżeli Bóg uratuje życie Ojca Świętego to w dowód wdzięczności zbudujemy na Krzeptówkach Kościół Matki Bożej Fatimskiej, który będzie "votum dziękczynnym za to ocalenie."

198212-13 maja - Pielgrzymka dziękczynna Ojca Świętego do Fatimy. Zawierzenie ludzkości Niepokalanemu Sercu Maryi. Odkrycie tajemnicy zamachu.

23 czerwca - W ramach odbywającej się w Ojczyźnie pielgrzymki Ojca Świętego, w Dol. Chochołowskiej dochodzi do historycznego spotkania Ojca Świętego Jana Pawła II z Lechem Wałęsą - przewodniczącym Solidarności. Ojciec Święty żegnając się, powiedział do zgromadzonych: "Ja tu jeszcze do was przyjadę w spokojniejszym czasie"


1983

13-14 maja- Noc dziękczynnej modlitwy za uratowane życie Jana Pawła II Uroczystościom przewodniczy J.Em. Ks. bp Albin Małysiak. O godz. 15.00 wyrusza procesja Maryjna ulicami Miasta Zakopanego.

1985

luty - Wizyta (8 dni ) Lecha Wałęsy z rodziną w Sanktuarium.

1986

luty - Drugi pobyt Lecha Wałęsy z rodziną we Wspólnocie Pallotyńskiej. Pobyt tygodniowy.

Adwent - Pielgrzymka parafialna na Jasną Górę (350 osób) - Całonocne czuwanie na Jasnej Górze w intencji: o zezwolenie na budowę Kościoła na Krzeptówkach

1987

4 marca - Ks. Mirosław Drozdek SAC Kustosz Sanktuarium zostaje przyjęty na prywatnej audiencji przez Ojca Świętego, zostaje przedstawiony projekt i idea budowy Kościoła na Krzeptówkach: "Votum dziękczynne za ocalenie życia Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 13 maja 1981 roku"Ojciec Święty Jan Paweł II przyjmuje ten projekt i własnoręcznie podpisuje dokument:

"Ojciec Święty Jan Paweł II udziela całym sercem Apostolskiego Błogosławieństwa wiernym - budującym Kościół Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach jako votum dziękczynne za ocalenie Jego Świątobliwości w dniu 13 maja 1981roku"Jan Paweł II Rzym

Ojciec Święty przekazuje do Sanktuarium "perłowy różaniec". Ks. Stanisław Dziwisz, Sekretarz osobisty Ojca Świętego przekazuje "Kamień węgielny z Grobu św. Piotra" pod budowę kościoła.

Prot. Nr 11567/87 Obsługa techniczna u św. Piotra na Watykanie.

"Ta drogocenna i historyczna cegiełka, jako "kamień węgielny' przeznaczony dla budowanego kościoła i jako wyraz jedności duchowej z pierwszą w świecie katolicką świątynią, niech będzie zadatkiem obfitych darów niebieskich oraz świadectwem synowskiego oddania się duchowieństwa i wiernych Katedrze św. Piotra"

Rzym 4 marca 1987

12-13 maja - Od 13 maja na stałe w Sanktuarium o godz. 21.00. Apel Maryjny - modlitwa solidarności z Ojcem Świętym. Z inicjatywy Sanktuarium zostaje ogłoszony "Konkurs poetycki" dla poetów Skalnego Podhala na utwory związane z Matką Bożą Fatimską i Sanktuarium.

18 czerwca - Boże Ciało

J.E.Ks. Bp Kazimierz Górny poświęca plac pod budowę Kościoła - uroczystość zgromadziła około 3.000 wiernych. Byli obecni; Księża z Dekanatu Zakopiańskiego, delegacje Księży Pallotynów z całej Polski oraz Ks. Prowincjał Henryk Kietliński SAC.

30 lipca - Wykopy pod fundamenty Kościoła9 sierpnia - Sanktuarium we Fatimie przekazuje "kamień węgielny" z miejsca pierwszego Objawienia Matki Bożej Fatimskiej (13 maja 1917) z numerem "1". Kamień został przywieziony przez Ks. Prowincjała Henryka Kietlińskeigo SAC

11 sierpnia - Spotkanie Ks. Mirosława Drozdka SAC Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej z Ks. Prałatem Stanisławem Dziwiszem, Sekretarzem Osobistym Ojca Świętego Jana Pawła II odbyło się na Plebanii w Poroninie i dotyczyło koronacji Statuy Matki Bożej Fatimskiej z Krzeptówek. Następują ustalenia przyjazdu delegacji z Krzeptówek do Rzymu wraz z figurą Matki Bożej Fatimskiej18 - 22 października - Z Sanktuarium udaje się 7 osobowa delegacja do Rzymu wraz z Statuą Matki Bożej. Skład delegacji:
Ks. Mirosław Drozdek SAC Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, Siostra Przełożona Sióstr Misjonarek, Andrzej Rzadkosz - kierowca, Kałamacki Krzysztof, Karpiel Anna, Karpiel Adam, Kadłub Jerzy.

21 października - Na Placu Św. Piotra w Rzymie po zakończonej audiencji, Ojciec Święty Jan Paweł II koronuje Statuę Matki Bożej Fatimskiej z Krzeptówek.
Wieczorem tego dnia Statua Matki Bożej jest uroczyście wprowadzona do Kaplicy "Domu Polskiego" na Via Cassia, i tu odbyło się pierwsze nabożeństwo dziękczynne za koronację.

22 października - Audiencja prywatna delegacji zakopiańskiej u Ojca Świętego. Ojcu Świętemu zostaje przedstawiona makieta Kościoła, którą Ojciec Święty błogosławi, kładąc na nią swoją dłoń.

27 października - Przywitanie Statuy Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Noc dziękczynienia za koronację. Kobiety z parafii składają swoje pretiosa na koronę ( około 60 kobiet)

W Sanktuarium powstaje "Księga czynów dobroci" jako dar dziękczynny za koronację.

28 października - W fundamenty Kościoła zostaje wmurowany różaniec od Ojca Świętego, zdjęcie Ojca Świętego i wiązanka róż. Codzienna modlitwa dziękczynna za koronację.

1988

Motyw budowy Kościoła: "Jeżeli cudownie uratowane życie Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 13 maja 1981 roku, jest dla mnie "prawdziwym darem" to czas budowy Kościoła - "votum wdzięczności" za uratowane życie jest czasem duchowego wzrastania i solidarności z Ojcem Świętym przez zaangażowanie się w budowę Kościoła.

1989

13 maja - Uroczystości fatimskiej przewodniczy J.Em.Ks. Kard. Franciszek Macharski. Przybywa Zarząd Prowincjalny Księży Pallotynów i delegacje Pallotyńskie z całej PolskiW czasie uroczystej Mszy św. zostaje wmurowany "Akt erekcyjny" i kamień węgielny z grobu św. Piotra w Rzymie i z Fatimy
Po raz pierwszy czuwanie odbywa się w nowym Kościele. Kościół wypełniony lasem stempli i koniecznych rusztowań.

14 października - Ks. Bolesław Krawczyk SAC jeden z ceremoniarzy papieskich przekazuje do Sanktuarium 4 cegły "z drzwi Roku Maryjnego" symbolizujące 4 Bazyliki Większe.1990

23 kwietnia - Sekretarz Osobisty Ojca Świętego Jana Pawła II Ks. Prałat Stanisław Dziwisz przekazuje w imieniu Ojca Świętego - dzwon do Sanktuarium.

13-20 maja - I KONGRES FATIMSKI W SANKTUARIUM

Temat Kongresu: "Odnowa duchowa rodzin przez różaniec"

Kongres jest połączony z nawiedzeniem Statuy Matki Bożej Fatimskiej w parafiach Dekanatu Zakopiańskiego oraz z modlitwą za Ojca Świętego w każdej parafii.

18 maja - Urodziny Ojca Świętego.

Uczestnicy Kongresu Fatimskiego udają się z pielgrzymką do dol. Chochołowskiej. Pielgrzymki te będą kontynuowane od maja do października przez kolejne 4 lata.

SANKTUARIUM NA ŻYWO

Figury z Fatimy

tel. 18 20 13 979 wew. 119  (9.00-16.00)

INTENCJE MSZALNE

Porządek nabożenstw

 

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele – godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00, 19.00

Dni powszednie – godz. 7.00, 19.00

Msza Święta w intencji

Ojca Świętego i Kościoła – godz. 12.00

 

NABOŻEŃSTWA – CODZIENNIE

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

– godz. 15.00

Różaniec – godz. 18.30

Apel Maryjny – godz. 21.00

 

FATIMSKIE UROCZYSTOŚCI

Czuwania Fatimskie – 13-ty każdego miesiąca od maja do października.

Początek – godz.18.30

Niedziele Fatimskie – pierwsza niedziela po 13-tym każdego miesiąca; od maja do

października. Początek – godz. 10.00 –

procesja różańcowa.

Pierwsze Soboty Miesiąca – przez cały rok

– od godz. 18.30

 

SAKRAMENT POKUTY

Dni powszednie – godz. 9.00 – 13.00, 15.00 – 18.00

oraz w czasie każdej Mszy św.

Niedziele i święta – w czasie każdej Mszy św.

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

W kaplicy Niepokalanego Serca Maryi,

w dni powszednie – godz. 15.00 – 18.00

Polecamy

 

 

 

Słowo Boże na dzisiaj

źródło: www.niedziela.pl

1% dla Sanktuarium

Program do rozliczania PIT 2013 online - e-pity 2013