• image
  • image
  • image
Previous Next

Ojciec Święty Jan Paweł II, krótko określa istotę Fatimskiego Sanktuarium:
"Sanktuarium fatimskie jest miejscem szczególnym, o niezwykłej wartości: niesie w sobie orędzie ważne dla epoki, w której żyjemy (...) W 1917 r. tu, w Fatimie, Maryja z macierzyńską stanowczością wzywała całą ludzkość do nawrócenia i modlitwy. Po 80 latach zmieniło się wiele elementów w panoramie Europy i świata; w ciągu tego wieku, a zwłaszcza w ostatnich latach, byliśmy świadkami licznych doniosłych wydarzeń. Fatima, trwająca niezmiennie w milczącym słuchaniu głosu Boga, nadal jest stałym punktem odniesienia i wezwaniem do życia ewangelią (...) Z Cova da Iria rozlewa się jakby światło pocieszenia, niosące nadzieję i pozwalające zrozumieć wydarzenia, które kształtują koniec drugiego tysiąclecia. światło to ma szczególne znaczenie (...)"

Światło fatimskiego orędzia zostało przeniesione do Polski w 1946 roku, (8.09.1946). Akt poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi na Jasnej Górze) W 1950 roku to fatimskie światło dotarło do Zakopanego - dzisiejszego Sanktuarium Fatimskiej Pani na Krzeptówkach (Księża Pallotyni). To światło fatimskie przynieśli księża Pallotyni, rozpoczynając tutaj swoją działalność. Przenieśli to światło przez trudny czas reżimu komunistycznego. Podejmując pracę rekolekcyjna w skali ogólnopolskiej, ewangelizowali wiernych w duchu orędzia Fatimskiego podejmując ciekawą inicjatywę: "rekolekcji różańca rodzinnego".

 

W 1961 roku księża Pallotyni otrzymują od Prymasa Tysiąclecia Ks. Kardynała Wyszyńskiego - figurę Matki Bożej Fatimskiej. Przyszła do Polski drogą dyplomatyczną.
11 października 1961 roku, obecny Ojciec Święty Jan Paweł II, ówczesny biskup krakowski, dokonał poświecenia statuy.
21 października 1987 roku, Ojciec Święty, w Rzymie na Placu św. Piotra dokonał koronacji tej figury.
13 maja 1981 roku - miał miejsce zamach na życie Ojca Świętego i cud uratowanego życia dzięki interwencji Boga, który posłużył się Swoją Matką, Piękną Panią z Fatimy. W pierwszych godzinach po zamachu, w czasie szturmu modlitewnego o zdrowie Ojca Świętego,   zrodził się projekt naszego Kościoła - Pani Fatimskiej. Modląc się o zdrowie Ojca Świętego wierzyliśmy,
że Bóg Go ocali, przywróci Kościołowi.
Taki był początek kościoła Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem: "votum wdzięczności za cud uratowanego życia Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 13 maja 1981 roku."

 


W marcu 1987 roku projekt kościoła został przedstawiony Ojcu Świętemu i otrzymał jego apostolskie błogosławieństwo. W czerwcu 1987 roku rozpoczęto jego budowę. Trzeba pamiętać, że był to pierwszy w Polsce kościół noszący ten niezwykły tytuł. 7 czerwca 1987 roku Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie swojego pobytu w Zakopanem przybywa do tutejszego Sanktuarium. Odprawił tutaj Mszę św. i konsekrował Kościół Matki Bożej Fatimskiej, w I sobotę miesiąca i w uroczystość Niepokalanego serca Maryi.

Dzisiejsze Sanktuarium Pani Fatimskiej na Krzeptówkach, to jeden z najstarszych ośrodków kultu fatimskiego w Polsce o zasięgu ogólnopolskim, i nie tylko. Przez fakt papieskiej koronacji Statuy Matki Bożej Fatimskiej i wizytę Ojca Świętego i konsekrację kościoła to Sanktuarium jest znane w Polsce, w Europie i na świecie.
Sanktuarium fatimskie na Krzeptówkach - to miejsce nieustannej modlitwy za Kościół i za Ojca Świętego. W roku 1997 tutejsze Sanktuarium nawiedziło około milion pielgrzymów. Fakt ten potwierdza jego aktualność i popularność. Polska - Polacy, są w szczególny sposób zobowiązani do modlitwy za Ojca Świętego. Po wizycie Ojca Świętego w Sanktuarium i po konsekracji kościoła liczba pielgrzymów stale wzrasta. Jest to znak nadziei, że Polacy są wierni Ojcu Świętemu, modlą się za Niego.


Drodzy Przyjaciele Fatimy!

Podajemy Wam kilka informacji z Sanktuarium, które mogą Was zainteresować. Z czasem będziemy podawać więcej informacji o życiu i o naszej pracy duszpasterskiej na rzecz Stolicy Apostolskiej i Ojca Świętego Jana Pawła II. Najserdeczniej Was zapraszamy do współpracy w zakresie "apostolatu fatimskiego". Przekażemy Wam wiele ciekawych informacji o Krucjacie Różańca Rodzinnego - wielkie dzieło apostolskie Matki Bożej Fatimskiej.

Zapraszamy Was też do codziennej modlitwy za Ojca Świętego.

Najserdeczniej Was pozdrawiam

Ksiądz Mirosław Drozdek SAC
Kustosz Sanktuarium
Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach

SANKTUARIUM NA ŻYWO

Figury z Fatimy

tel. 18 20 13 979 wew. 119  (9.00-16.00)

INTENCJE MSZALNE

Porządek nabożenstw

 

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele – godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00, 19.00

Dni powszednie – godz. 7.00, 19.00

Msza Święta w intencji

Ojca Świętego i Kościoła – godz. 12.00

 

NABOŻEŃSTWA – CODZIENNIE

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

– godz. 15.00

Różaniec – godz. 18.30

Apel Maryjny – godz. 21.00

 

FATIMSKIE UROCZYSTOŚCI

Czuwania Fatimskie – 13-ty każdego miesiąca od maja do października.

Początek – godz.18.30

Niedziele Fatimskie – pierwsza niedziela po 13-tym każdego miesiąca; od maja do

października. Początek – godz. 10.00 –

procesja różańcowa.

Pierwsze Soboty Miesiąca – przez cały rok

– od godz. 18.30

 

SAKRAMENT POKUTY

Dni powszednie – godz. 9.00 – 13.00, 15.00 – 18.00

oraz w czasie każdej Mszy św.

Niedziele i święta – w czasie każdej Mszy św.

 

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

W kaplicy Niepokalanego Serca Maryi,

w dni powszednie – godz. 15.00 – 18.00

Polecamy

 

 

 

Słowo Boże na dzisiaj

źródło: www.niedziela.pl

1% dla Sanktuarium

Program do rozliczania PIT 2013 online - e-pity 2013